Wie zitten er in het Kwaliteitsteam?

Het Kwaliteitsteam bestaat uit vier leden. Elk lid heeft expertise op een ander gebied waaronder bedrijfsstrategie en ondernemerschap, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, communicatie en verbinding. Deze gebieden komen terug in 'Kwaliteitsimpuls agro en food.

Onafhankelijk advies

Het Kwaliteitsteam brengt vanuit een onafhankelijke positie advies uit. Dit advies is niet bindend, maar u kunt er wel uw voordeel mee doen. Wanneer u een vergunningaanvraag indient bij een willekeurige gemeente in de provincie Overijssel, zal de gemeente deze in de regel niet in behandeling nemen als u niet eerst voor advies bij het Kwaliteitsteam bent geweest.

Het kwaliteitsteam denkt met u mee en houdt u als ondernemer een spiegel voor. Het voordeel voor u is dat u al vanaf het allereerste begin weet wat er van u gevraagd wordt, waardoor u goed beslagen ten ijs komt. Voor de gemeente is een advies van het Kwaliteitsteam een bevestiging dat u in uw plannen rekening heeft gehouden met de eisen die de provincie stelt om de gewenste kwaliteitsslag te maken op het gebied van duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

De uiteindelijke beoordeling van uw plan en aanvraag vindt plaats bij de gemeente.

Kwaliteitsteam Agro en Food Overijssel